Ik wil goede zorg

Alerte bewoners en personeel in de zorg

Uit wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen 20 jaar is naar voren gekomen dat veel ouderen gebukt gaan onder problemen met de slaap en met de stemming. Veel ouderen in woon-zorg complexen, bejaardenhuizen en verpleeginstellingen slapen slecht en zijn voortdurend somber. Daarnaast zijn er visusproblemen en heeft zelfs meer dan 50% van de ouderen een bril die niet op de juiste sterkte is. Inmiddels weten we dat een gebrek aan voldoende (dag)licht, een van de oorzaken is van deze problematiek.

Klanten

Bij veroudering en zeker bij dementie verliezen de hersenen langzaam hun vermogen om het slaap/waak ritme te reguleren. Een klein gebiedje in het brein dat de biologische klok wordt genoemd, is verantwoordelijk voor dit ritme. De biologische klok staat in verbinding met de buitenwereld via het netvlies in het oog. Bij veroudering verliest de biologische klok langzaam haar functie doordat er onvoldoende lichtprikkels worden opgevangen door atrofie van zenuwcellen, oogzenuwen en het netvlies. Hierdoor gaat het slaap/waak ritme langzaam verloren en raken mensen toenemend gedesoriënteerd en verward.

Veel instellingen voor gezondheids- en ouderenzorg blijken verlichting te hebben die niet meer voldoet aan de eisen en aanbevelingen van de moderne tijd. Dit is jammer omdat inmiddels duidelijk is dat verlichting een waardevolle bijdrage levert aan het welzijn van de bewoners en ook aan die van het personeel. FluxPlus heeft de afgelopen jaren enkele tientallen projecten gerealiseerd waarbij dynamische verlichting is ontwikkeld die het daglicht nabootst. Deze verlichting wordt toegepast op plaatsen waar mensen langere tijd verblijven zoals in huiskamers en gangen maar ook in zit/slaapkamers en activiteitencentra. In de overige ruimten kan worden volstaan met normale verlichting die in ons assortiment verkrijgbaar is. 

De producten en diensten die u van ons kunt verwachten

 • Informatie en advies
 • Opstellen van een functioneel en technisch Programma van Eisen PvE
 • Lichtontwerp
 • Biodynamische verlichtingssystemen
 • Begeleiding van de installatie werkzaamheden
 • Ontwikkelen van lichtscenario’s en programmeren van de besturing
 • Kennisoverdracht aan het personeel en, indien gewenst, aan familie en mantelzorg
 • Ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met gerenommeerde hogescholen en universiteiten.

Geschikte verlichting voor de ouder wordende mens

De meeste mensen willen het liefst ook op hoge leeftijd en als ouderdomsgebreken zich aandienen, toch nog zo veel mogelijk zelfstandig en zonder hulp in hun eigen omgeving blijven wonen. De te stellen eisen aan de woninginrichting, de technische voorzieningen, maar zeker ook aan de verlichting, veranderen sterk met het stijgen van de jaren. Een verlichtingsconcept dat is afgestemd op de specifieke behoeften van ouderen, behoort tot de basisvoorwaarden van gezonde, moderne inrichtingen van bejaardencentra, woon-zorg combinaties en verpleeghuizen.

Goed licht in de ouderenzorg

• bevordert de bewegingsvrijheid van ouderen
• vermindert de kans op ongevallen – valpreventie
• brengt veiligheid, geborgenheid, huiselijkheid en sfeer
• biedt bewegingsruimte en ontmoetingspunten
• vergemakkelijkt waarneming en oriëntatie
• ondersteunt de verpleging en optimaliseert de dagelijkse gang van zaken
• reduceert de zorg door meer zelfstandigheid
• geeft structuur aan de dag
• verhoogt de levenskwaliteit voor ouderen
• zorgt voor een betere slaap en stemming

Meer licht voor betere kwaliteit van leven

Lichtbehoefte

Licht-behoefte

Het verouderende oog heeft 3 maal zoveel licht nodig als het oog van een jongere.

Valpreventie

Licht is een wezenlijk aspect waar het gaat om veiligheid. Door goede verlichting kan men beter zien en kan de oudere mens zich langer blijven bewegen zonder beperkingen.

Onzekerheid en angst

Passerende schaduwen of spiegelingen zijn vaak oorzaak van irritatie en onzekerheid. Schaduwarm en verblindingsvrij licht werkt positief op de ruimtewaarneming.
De actieve deelname aan het dagelijks leven moet principieel bevorderd worden, bijvoorbeeld door betere mobiliteit en cognitieve activiteiten zoals lezen, handwerken of knutselen.

De voordelen van lichtmanagement

 • De voordelen van lichtmanagement
 • Gebrek aan daglicht wordt gecompenseerd, wat de ontwikkeling van stemmingswisselingen of zelfs depressies kan voorkomen.
 • Stabilisering van het dag- en nachtritme door een lichtintensiteit- en kleur die past bij het tijdstip van de dag.
 • Activering en bevordering van rustfasen door herstel van het slaap/waak ritme.
 • Toename welbevinden; dankzij verkwikkende nachten verbetert de algemene toestand zowel emotioneel als fysiek.
 • Het geven van slaapmedicatie kan in veel gevallen verminderd worden.

Voordelen voor zorg verlenende instanties

 • Duidelijk te ervaren meerwaarde door binnenhuis-architectonische maatregelen, vooral in het kader van renovatieprojecten maar ook in nieuwbouw situaties
 • Meetbare meerwaarde door reductie van verzuim en uitval bij het personeel, verhoogde prestatiebereidheid en motivatie van het personeel.
 • Economisch efficiënt dankzij intelligent lichtmanagement en zuinigere lampen.
 • Duidelijke signaalwerking; wat betreft de complete, allesomvattende verzorging van de bewoners.
 • Een betere reputatie; van de instelling door het toepassen van op de behoefte afgestemde verlichtingssystemen voor ouderen, in het bijzonder degenen die lijden aan dementie.

De toegevoegde waarde van FluxPlus

FluxPlus heeft meer dan 25 jaar ervaring met het toepassen van dynamische daglichtvoorzieningen voor de gezondheids- en ouderenzorg. De kennis en ervaring van lichtexpert Toine Schoutens staan garant voor professionele lichtoplossingen, advies en begeleiding. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en voordelen voor uw bewoners en organisatie.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op voor informatie en advies.