Ik wil mij goed concentreren

Tekort aan daglicht geeft concentratieproblemen

Tekort aan daglicht geeft concentratie-problemen

Gezondheid van werknemers staat steeds vaker voorop. Daglichttoetreding in gebouwen en goede verlichting dragen daar aanzienlijk aan bij. Medewerkers zitten te vaak in gebouwen waar te weinig of geen daglicht binnenkomt. Kunstverlichting vult dit aan om goed te kunnen zien. Dit heeft echter weinig invloed op ons bioritme. Een tekort aan daglicht kan concentratieproblemen geven, een verminderde alertheid, een verstoord slaap/waakritme en verhoging van de kans op het optreden van winter blues. De mate waarin licht hierop invloed heeft, is afhankelijk van de verlichtingssterkte, tijdsduur van verlichting, timing en de spectrale verdeling.

Klanten

Projectanalyse

Het gebruik van biodynamische lichtsystemen is hot. Het ondoordacht installeren van deze systemen is niet de norm volgens ons. FluxPlus maakt een analyse van de huidige verlichting of de nog te installeren verlichting. Naast een analyse kan door middel van interviews een functioneel Programma van Eisen (fPvE) worden opgesteld. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de visie, missie en strategie. Daarnaast wordt het duidelijk wat eisen, wensen, kansen en met name ook de verwachtingen zijn. De uitkomsten worden getoetst aan de geldende normen en aanbevelingen voor gezonde verlichting binnen kantoren volgens de WELL Building Standard en de NEN-EN 12464-1 (werkplekken binnen).

Biologisch, fysiologisch activerend daglicht

  • positieve invloed op alertheid, concentratie, presentatie en stemming
  • reduceert vermoeidheid en (sociale) jetlag
  • verhoogt de productiviteit
  • verbetert het slaap/waakritme
  • verlaagt depressieve/neerslachtige gevoelens (winter blues)

Ontwerp + advies

Het maken van een integratief lichtontwerp (goed licht voor de visus, bioritme en welzijn) en lichtscenario’s is maatwerk. FluxPlus maakt een vlekkenplan waar werkplekverlichting, sfeerverlichting en/of biodynamische verlichting kan worden toegepast. Vervolgens wordt een lichtontwerp met bijbehorende lichtberekeningen gemaakt. Hierbij wordt naast de horizontale verlichtingssterkte (visus) ook de verticale verlichtingssterkte berekend (bioritme). FluxPlus adviseert welke armaturen het meest geschikt zijn per project. Afhankelijk van de technische mogelijkheden, zal geadviseerd worden over de besturing van de verlichting. Op basis van werktijden/pauzes wordt een lichtscenario opgesteld. 

Ondersteuning implementatie

Het realiseren van gezonde verlichting in een ruimte waarin mensen langdurig werkzaam zijn, is niet eenvoudig. Er bestaat veel onduidelijkheid en onbekendheid over de voor- en nadelen voor de medewerkers, over het energieverbruik, de technische (on)mogelijkheden en de kosten die een dergelijke innovatie met zich meebrengt. Ook menen veel fabrikanten en installateurs over de nodige kennis te beschikken op dit gebied waarbij zij onvoldoende naar de eisen en wensen van de eindgebruiker kijken. FluxPlus ondersteunt en adviseert bij de implementatie van biodynamische verlichting vanaf het begin van het project tot de uiteindelijke ingebruikname (turn-key oplossing).

Kennisoverdracht

De kennis en ervaring van FluxPlus kan worden overgebracht naar het personeel dat met de biodynamische verlichting gaat werken. Het is belangrijk dat men weet waarom biologisch activerend licht in hun voordeel is, maar ook wat de negatieve aspecten zijn van gebruik op verkeerde momenten. Ook wordt aandacht besteed aan hormonale en metabole processen met betrekking tot het bioritme.

Onderzoek

We krijgen regelmatig de vraag of het toepassen van biodynamische verlichting ook echt werkt. Feedback van eigen medewerkers is vaak al voldoende, maar we kunnen ook in opdracht een effectiviteitsonderzoek of een haalbaarheidsstudie doen. Daar waar mogelijk proberen we tevens na te gaan over subsidies bestaan om een project te ondersteunen. De ervaring leert dat veel subsidiemogelijkheden ongebruikt op de plank blijven liggen.

Een quick-scan voor uw bedrijf? Neem contact op voor een afspraak.