Gezondheids- & Ouderenzorg

“Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat biologisch/fysiologisch
stimulerend licht bijdraagt aan een beter kwaliteit van leven”

Uit wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen 20 jaar is aangetoond dat veel ouderen gebukt gaan onder problemen met de slaap en met de stemming. Veel ouderen in zorginstellingen, slapen slecht en zijn voortdurend somber. Daarnaast zijn er visusproblemen en heeft zelfs meer dan 50% van de ouderen een bril die niet op de juiste sterkte is. Inmiddels weten we dat een gebrek aan voldoende (dag)licht, een van de oorzaken is van deze problematiek.

Bij veroudering en zeker bij dementie verliezen de hersenen langzaam hun vermogen om het slaap/waak ritme te reguleren.

Een klein gebiedje in het brein, de Suprachiasmaticus Nucleus (SCN), dat de biologische klok wordt genoemd, is verantwoordelijk voor dit ritme. De biologische klok staat in verbinding met de buitenwereld via het netvlies in het oog.

Bij veroudering verliest de biologische klok langzaam haar functie doordat er onvoldoende lichtprikkels worden opgevangen door atrofie van zenuwcellen, oogzenuwen en het netvlies. Hierdoor gaat het slaap/waak ritme langzaam verloren en raken mensen toenemend gedesoriënteerd en verward.

Biologische klok SCN

Meer licht voor betere kwaliteit van leven

De te stellen eisen aan woninginrichting, technische voorzieningen, maar zeker ook aan verlichting, veranderen sterk met het stijgen van de jaren. Een verlichtingsconcept dat is afgestemd op de specifieke behoeften van ouderen, behoort tot de basisvoorwaarden van gezonde, moderne inrichtingen van zorginstellingen.

Voordelen voor de bewoner

Image
 • Slaapt beter en is actiever overdag
 • Vertoont minder onbegrepen gedrag
 • Gebruikt minder medicatie
 • Is langer zelfstandig
 • Heeft een lager valrisico
 • Heeft een lager dwaalrisico
 • Woont in een prettigere leefomgeving

Voordelen voor de zorgmedewerker

Image
 • Werkt in veilige, prettige  werkomgeving
 • Heeft meer energie
 • Ervaart meer rust op de woongroep
 • Heeft meer quality time met cliënten
 • Beleeft minder hectische dienst
 • Is beter gemotiveerd
 • Is tevredener over het werk

Voordelen voor de zorgverlenende instantie

Image
 • Groter welzijn voor cliënten
 • Meer eigen regie cliënten
 • Lagere veiligheidsrisico’s cliënten
 • Betere werkomstandigheden medewerkers
 • Minder ziekteverzuim medewerkers
 • Meer efficiëntie medewerkers
 • Onderscheidend vermogen zorgorganisatie

FluxPlus heeft meer dan 25 jaar ervaring het toepassen van dynamische daglichtvoorzieningen voor de gezondheids- en ouderenzorg. De kennis en ervaring van onze lichtexperts staan garant voor professionele lichtoplossingen, advies en begeleiding.

Interesse?

Klik op onderstaande knop om vrijblijvend contact met ons op te nemen voor informatie en advies via het contactformulier.

Contact formulier