Ik wil presteren tijdens nachtdienst

Betere alertheid tijdens ploegendienst

De 24-uurs economie zorgt ervoor dat we op tijdstippen werken die niet in overeenstemming zijn met de stand van onze biologische klok en onze natuurlijk behoefte aan slaap. Klachten als chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen en slaapproblemen komen onder werknemers vaak voor.

Mensen die in ploegendiensten of op onregelmatige tijden werken, hebben meer moeite om hun energie op peil te houden. Jongeren ervaren in beginsel nog weinig problemen, maar oudere werknemers hebben hier meer last van. Doelgroepen zijn o.a. operators controlekamers, artsen, verplegend & ambulance personeel, politie, brandweer & medewerkers in de beveiliging.

Klanten

Het toepassen van biodynamische verlichting zorgt voor vermindering van deze klachten. De mate waarin licht hierop invloed heeft, is afhankelijk van de verlichtingssterkte, tijdsduur van verlichting, timing en de spectrale verdeling.

Biologisch, fysiologisch activerend licht

• verbetert het slaap/waakritme
• reduceert vermoeidheid
• verbetert concentratie
• verhoogt alertheid
• verhoogt de productiviteit
• verlaagt depressieve/neerslachtige gevoelens

Projectanalyse

Het gebruik van dynamische lichtsystemen is hot. Het ondoordacht installeren van deze systemen is niet de norm volgens ons. FluxPlus maakt voor uw bedrijf een analyse van de huidige verlichting of de nog te installeren verlichting. Naast een analyse wordt door middel van interviews een functioneel Programma van Eisen (fPvE) opgesteld. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de visie, missie en strategie. Daarnaast wordt het duidelijk wat eisen, wensen, kansen en met name ook de verwachtingen zijn. De uitkomsten worden getoetst aan de geldende normen en aanbevelingen voor gezonde verlichting binnen bijvoorbeeld controle-/meldkamers of personeelsruimtes.

Lichtontwerp & lichtscenario’s

FluxPlus maakt een lichtontwerp met bijbehorende lichtberekeningen. Hierbij wordt naast de horizontale verlichtingssterkte (visus) ook de verticale verlichtingssterkte berekend (bioritme). FluxPlus adviseert welke armaturen het meest geschikt zijn per project. Op basis van de verschillende shifts wordt een lichtscenario opgesteld.

Ondersteuning implementatie

Het realiseren van biologisch activerend licht binnen een ruimte waarin mensen op verschillende tijden en onregelmatig werkzaam zijn, is niet eenvoudig. Er bestaat veel onduidelijkheid en onbekendheid over de voor- en nadelen voor de medewerkers, over het energieverbruik, de technische (on)mogelijkheden en de kosten die een dergelijke innovatie met zich meebrengt. Ook menen veel fabrikanten en installateurs over de nodige kennis te beschikken op dit gebied waarbij zij onvoldoende naar de eisen en wensen van de eindgebruiker kijken. FluxPlus ondersteunt en adviseert met het fPvE bij de implementatie van dynamische verlichting vanaf het begin van het project tot de uiteindelijke ingebruikname (turn-key oplossing).

Kennisoverdracht

De kennis en ervaring van FluxPlus kan worden overgebracht naar het personeel dat met de biodynamische verlichting gaat werken. Het is belangrijk dat men weet waarom biodynamische verlichting in hun voordeel is, maar ook wat de negatieve aspecten zijn van gebruik op verkeerde momenten. Ook wordt aandacht besteed aan hormonale en metabole processen met betrekking tot het bioritme.

Onderzoek

We krijgen regelmatig de vraag of het toepassen van biodynamische verlichting ook echt werkt. Feedback van eigen medewerkers is vaak al voldoende, maar we kunnen ook in opdracht een effectiviteitsonderzoek of een haalbaarheidsstudie doen. Daar waar mogelijk proberen we tevens na te gaan over subsidies bestaan om een project te ondersteunen. De ervaring leert dat veel subsidiemogelijkheden ongebruikt op de plank blijven liggen.

De toegevoegde waarde van FluxPlus

FluxPlus heeft heel veel ervaring met het toepassen van dynamische daglichtvoorzieningen voor de kantoorgebouwen en werkruimtes van organisaties. De kennis en ervaring van lichtexpert Toine Schoutens en Esther Groenhuijzen staan garant voor professionele lichtoplossingen, advies en begeleiding. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en voordelen voor uw bewoners en organisatie.

Neem contact op voor een afspraak om te bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn.