Ik wil optimaal licht

Een integratief lichtontwerp zorgt voor het bioritme en welzijn

Al enige tijd wordt in medisch-biologisch onderzoek aandacht besteed aan de invloed van licht via het oog op de werking van de hersenen. Normaal gesproken wordt het oog beschouwd als gezichtsorgaan, maar sinds de ontdekking van speciale zenuwverbindingen van het oog naar de biologische klok is gebleken dat oculair licht het 24-uurs verloop van een groot aantal fysiologische en psychologische processen stuurt. 

De zogenaamde circadiane (24-uurs) ritmiek doet zich voor in praktisch alle lichaamsprocessen, b.v. lichaamstemperatuur, de hartslag, hormoonspiegels van o.a. melatonine, cortisol en groeihormoon, de slaap/waak cyclus en ook in processen die de stemming, prestatie en vermoeidheid bepalen. Van recente datum zijn de onderzoeksresultaten die aantonen dat er buiten de biologische klok om ook andere, directe effecten van licht bestaan, zoals de verhoging van de alertheid en daarmee samenhangend de prestaties van mensen.

Integratieve lichtontwerpen

Een integratief lichtontwerp zorgt voor goed licht voor de visus, het bioritme en welzijn. Sinds de tijd van de industrialisatie (ongeveer 250 jaar geleden) en de komst van kunstlicht, brengen mensen meer dan 90% van hun leven binnenshuis door. Het lichtniveau binnen is ongeveer 50 keer lager dan de intensiteit van natuurlijk licht buitenshuis. Daarbij zijn de kleuren (spectrale eigenschappen) van kunstlicht compleet anders dan die van natuurlijk licht. Binnenverlichting is in de meeste gevallen voldoende om te kunnen zien, maar te laag om het bioritme optimaal te laten functioneren. We leven dus grotendeels van onze tijd in een ‘biologische duisternis’. Dat kan resulteren in een verstoord slaap/waakritme, concentratieproblemen, leer- en geheugenproblemen en op langere termijn gezondheids- en welzijnsproblemen.

Daglichtsimulatie

Biodynamische lichtsystemen bootsen het verloop van het daglicht na met variatie in kleurtemperatuur van koelwit tot warmwit (2700 – 6500K) en lichtintensiteit. Van zonsopkomst tot zonsondergang, elk moment van de dag kan worden nagebootst. Via een speciale lichtsturing worden verschillende lichtscènes gecreëerd. Daarbij kent elke scène een eigen aanpassing van kleurtemperatuur en verlichtingsniveau. De koele lichttonen activeren en stimuleren, terwijl warme kleuren oproepen tot rust en ontspanning.

De mate waarin licht hierop invloed heeft, is afhankelijk van de verlichtingssterkte, tijdsduur van verlichting, timing van de blootstelling en de spectrale verdeling.

Biologisch, fysiologisch activerend licht

• verbetert het slaap/waakritme
• reduceert vermoeidheid
• verbetert concentratie
• verhoogt alertheid
• verhoogt de productiviteit
• verlaagt depressieve/neerslachtige gevoelens

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op voor informatie en advies.