Biodynamische verlichting

De invloed van licht op ons bio ritme

Al enige tijd wordt in medisch-biologisch onderzoek aandacht besteed aan de invloed van licht via het oog op de werking van de hersenen. Normaal gesproken wordt het oog beschouwd als gezichtsorgaan, maar sinds de ontdekking van speciale zenuwverbindingen van het oog naar de biologische klok is gebleken dat oculair licht het 24-uurs verloop van een groot aantal fysiologische en psychologische processen stuurt.

De zogenaamde circadiane (24-uurs) ritmiek doet zich voor in praktisch alle lichaamsprocessen, b.v. lichaamstemperatuur, de hartslag, hormoonspiegels van o.a. melatonine, cortisol en groeihormoon, de slaap/waak cyclus en ook in processen die de stemming, prestatie en vermoeidheid bepalen. Van recente datum zijn de onderzoeksresultaten die aantonen dat er buiten de biologische klok om ook andere, directe effecten van licht bestaan, zoals de verhoging van de alertheid en daarmee samenhangend de prestaties van mensen.

Het belang van deze ontdekkingen is des te groter omdat in de laatste honderd jaar mensen meer en meer verblijven in gebouwen die in slechts beperkte mate daglicht toelaten. Mensen die onder ‘gezond licht’ condities verblijven, slapen over het algemeen beter en zijn overdag meer alert en vaak ook beter gestemd.

 

Image

(Bio)dynamische verlichting

Dynamische lichtsystemen bootsen het verloop van het daglicht na met variatie in kleurtemperatuur (van koelwit tot warmwit) en lichtintensiteit. Van zonsopkomst tot zonsondergang, elk moment van de dag kan worden nagebootst. Via een speciale lichtsturing worden verschillende lichtscènes gecreëerd. Daarbij kent elke scène een eigen aanpassing van kleurtemperatuur en verlichtingsniveau. We spreken van biodynamische verlichting of biologisch activerend licht, wanneer de lichtintensiteit dusdanig hoog is, dat deze invloed heeft op ons bioritme.

De koele lichttonen activeren en stimuleren, terwijl warme kleuren oproepen tot rust en ontspanning.

De mate waarin biologisch activerend licht hierop invloed heeft, is afhankelijk van de verlichtingssterkte, tijdsduur van verlichting, timing van de blootstelling en de spectrale verdeling.

 

  • Het heeft een positieve invloed op alertheid, concentratie, prestatie en stemming

  • Het reduceert vermoeidheid en jetlag

  • Het verbetert het slaap/waakritme

  • Het vermindert sombere/neerslachtige gevoelens (winter blues)