Advies & onderzoek

Al enige tijd wordt in medisch-biologisch onderzoek aandacht besteed aan de invloed van licht via het oog op de werking van de hersenen. Sinds de ontdekking van speciale zenuwverbindingen van het oog naar de biologische klok is gebleken dat oculair licht het 24-uurs verloop van een groot aantal fysiologische en psychologische processen stuurt.

Dit zogenaamde circadiane (24-uurs) ritmiek doet zich voor in vrijwel alle lichaamsprocessen, b.v. de lichaamstemperatuur, de hartslag, hormoonspiegels van o.a. melatonine, cortisol en groeihormoon, de slaap/waak cyclus en ook in processen die de stemming, prestatie, alertheid en vermoeidheid bepalen. Van recente datum zijn de onderzoeksresultaten die aantonen dat er buiten de biologische klok om ook andere, directe effecten van licht en duisternis bestaan, zoals de verhoging van de alertheid en daarmee samenhangend de performance van mensen.

Het belang van deze ontdekkingen is des te groter omdat in de laatste honderd jaar mensen meer en meer verblijven in gebouwen die in slechts in beperkte mate daglicht toelaten. Mensen die onder gezond-licht condities verblijven, slapen over het algemeen beter en zijn overdag meer alert en vaak ook beter gestemd.

Chrono Coaching

FluxPlus is een onderzoek- & adviesbureau dat werkzaam is binnen het vakgebied van de toegepaste chronobiologie. De methode die wij hebben ontwikkeld wordt chrono coaching genoemd. Centraal in deze wetenschap staat het slaap/waak ritme dat door middel van chrono coaching en het afwisselen van licht en donker effectief kan worden beïnvloed.

Projectbegeleiding

Chrono coaching en biodynamisch licht wordt op veel plaatsen ingezet om het welzijn en de prestaties van mensen te verbeteren. Hierdoor groeit het aanbod van “gezonde verlichting” erg snel. Misschien wel te snel, want niet iedere lichtbron is geschikt om te voldoen aan de normen en eisen die gesteld worden aan gezonde verlichting en lichttherapie. FluxPlus adviseert bedrijven en organisaties onafhankelijk over chrono coaching en gezonde verlichting, stelt functionele Programma’s van Eisen (fPvE) op en kan het implementatieproces begeleiden tot en met de oplevering en introductie, training met kennisoverdracht.

Fluxplus adviseert hoofdzakelijk topsporters, zorginstellingen, bedrijven, scholen en organisaties binnen de luchtvaart. Daarnaast weten politie- en militaire organisaties uit binnen- en buitenland de weg naar FluxPlus steeds beter te vinden.

Onderzoek

Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van chrono coaching komen er ook steeds meer toepassingen en producten op de markt. FluxPlus is een onafhankelijk onderzoeksbureau en onderzoekt (op wetenschappelijke basis) de werking en de effecten van nieuwe producten en toepassingen van chrono coaching, gezonde verlichting en lichttherapie.

Kennis

FluxPlus BV onderhoudt haar kennis door contacten en samenwerkingsverbanden met onder andere de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, de Good Light Group, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en de Rijks Universiteit Groningen.

Door deze samenwerkingsverbanden en contacten is de kennis van FluxPlus altijd actueel en zijn we betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen, innovaties en onderzoeken. Wij hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in chrono coaching voor uiteenlopende organisaties en in geavanceerd lichtonderzoek met als centrale thema “Licht en Gezondheid”.

Mochten wij u van dienst kunnen zijn, dan kunt u hier contact opnemen.